Ik zie dingen in dingen

" De natuur is driedimensionaal. Wanneer men een foto of schilderij maakt naar de natuur kan dat geen exacte kopie zijn, maar eerder een ander vorm van verbeelden. De afbeelding wordt immers getoond op een plat vlak en is het verslag van het kijken naar iets. Vanuit die gedachte ging hij op zoek naar mogrlijkheden om zijn schilderijen naar een andere dimensie te brengen."