ARTHUR BERNARD

 imperfectie is een vorm van vrijheid

De betekenis van mij werk heeft niets te maken met intellect of bewustzijn. Het gaat niet zozeer om iets onmiddellijk te begrijpen maar meer om anders naar dingen te kijken. Er is veel onzichtbare schoonheid in het dagelijks leven en dat wil ik door middel van mijn werk laten zien

  ga naar recente SCHILDERIJEN

ga naar  3 dimensionaal

l'imperfection est une forme de liberté

Le sens de mon travail n'est pas lié à l'intellect ou à la conscience. Il ne s'agit pas tant de comprendre quelque chose immédiatement, mais plutôt de regarder les choses différemment. Il y a beaucoup de beauté presque invisible dans la vie quotidienne et je veux la montrer à travers mes peintures.