De werken van Arthur Bernard, geboren in Mechelen (belgie) verlenen toegang tot een tijdloze en hoopvolle wereld, bijeengehouden door constante thema's die soms tegenstrijdige elementen van het leven onderzoeken, terwijl ze tegelijkertijd een compleet gevoel geven van sereniteit. De semi-abstracte schilderijen ontstaan intuitief zonder vooropgesteld doel. Hij gebruikt motieven en emblematische vormen die in elkaar overgaan met gebieden van leegte om op die manier blijk te geven van esthetiek.

Malraux

In een van de lessen aan de Academie in zijn geboortestad Mechelen (B) kwam het boek

‘ Les voix du silence ‘ van Andre Malraux ter sprake en wat hem opviel was de zin “ Ik noem een kunstenaar degene die vormen schept en een ambachtsman degene die ze reproduceert ‘ wat aanleiding gaf om er voor te kiezen  om de onderwerpen om zich heen te schilderen zonder er naar te kijken.

Diebenkorn

Later, in de Verenigde Staten van Amerika maakte hij kennis met het werk van Richard Diebenkorn en met name zijn ‘Berkeley’ schilderijen inspireerde hem om intuïtief te gaan schilderen. “ Mijn werk ontstaat door het vermogen van mijn geest om dingen om mij heen waar te nemen, waardoor ik kan conceptualiseren wat ik ervaar en na verloop van tijd deze ervaringen beter kan begrijpen. Eigenlijk is er geen goed of fout, er is wat er is en is het eindresultaat ook voor mij steeds een verrassing.”

Wabi Sabi

De schoonheid van het imperfecte leerde hij kennen tijdens mijn tentoonstelling in Madrid. Hier raakte hij in discussie met Spaanse collega’s over de niet afgemaakte schilderijen van El Greco. Tijdens een daarop volgend bezoek aan het museum in Toledo kwam hij tot de ontdekking dat hij zelf het onafgewerkte in zijn geest afmaakte, wat hem zelfs meer betrokken maakte met het onderwerp.Nog steeds vind ik dat ik in mijn schilderijen de kijker de gelegenheid moet geven om er een eigen interpretatie aan toe te voege. Bovendien zal, afhankelijk van het tijdstip van de dag, de gemoedstoestand op dat ogenblik het schilderij steeds veranderen en daardoor boeiend blijven.”

 

Wilt u weten, welke schilderijen nog beschikbaar zijn ga dan naar de galerie